* zástavby půdních prostorů
   či podkroví včetně
   zabudování střešních oken
* úpravy interiérů
   ( příčky, dělící stěny,
   podhledy, obklady stěn,
    zateplení )
* výměna bytových jader
   ( instalační stěny )
* úpravy reprezentativních
   prostor ( haly, kanceláře,
   banky, společ. prostory )
* možnost neobvyklých úprav
   interiérů ( oblé hrany,
   klenbové oblouky apod. )
* suché podlahy
Zajišťujeme: